Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem księgowości i rozliczaniem się z urzędem skarbowym. Współpraca z księgowym jest nieodzowna i pozwala uniknąć wielu problemów z nieterminowością rozliczeń, błędami i niejasnościami podczas wyliczania podatków. Przedsiębiorcy działający na terenie Oleśnicy mają możliwość korzystania z usług księgowych, którzy oferują szeroki zakres prac związanych z obsługą firm zarówno małych, średnich jak i dużych.

Usługi w zakresie księgowości

Księgowy wykonuje czynności związane z podstawowymi obowiązkami z zakresu księgowości oraz ma do zaoferowania wiele usług dodatkowych, które odpowiadają potrzebom klientów. Nie ma znaczenia profil prowadzonej działalności gospodarczej i jej forma prawna. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc księgowego już od momentu rejestracji w każdym aspekcie księgowo-podatkowym.

Oferta usług księgowego w Oleśnicy obejmuje wsparcie podczas zakładaniu działalności gospodarczej a także późniejsze prowadzenie:

 • Karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, ksiąg rachunkowych
 • Ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia
 • Ewidencji VAT

A także:

 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych

Cennik – księgowość w Oleśnicy


Ceny usług świadczonych przez naszych księgowych są określane indywidualnie dla każdego klienta na podstawie wyceny a  ich wysokość uzależniona jest od:

 • Formy prowadzonej ewidencji ( np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, księgi rachunkowe)
 • Formy prawnej (np. osoba fizyczna, prawna)
 • Branży (np. działalność produkcyjna, usługowa, handlowa)
 • Ilości: dokumentów księgowych, zatrudnionych pracowników
 • A także czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, czy prowadzi transakcje zagraniczne itp.

Kompleksowa usługa świadczona przez wykwalifikowaną księgową

Księgowa na terenie Oleśnicy oferuje usługi z zakresu księgowości, które dostosowane są potrzeb każdej firmy. Zakres usług obejmuje księgowość: pełną, książkę przychodów i rozchodów, księgę podatkową, ewidencję ryczałtu. Doświadczenie a także nowe rozwiązania teleinformatyczne gwarantują szybki kontakt i wykonywanie usług na najwyższym poziomie.

Prowadząc własny biznes lepiej skupić się na jego rozwoju a księgowość swojej firmy powierzyć profesjonalistom. Rzetelne analizy, regularne kontrole pozwalają księgowej zdobywać dane o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym okresie czasu. Księgowa wykonując swoją pracę ma możliwość przedstawienia pełnego obrazu finansów firmy i dzieli się tą wiedzą z właścicielem firmy. Oleśnica jest atrakcyjnym miastem dla wielu przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes. Księgowa wykonująca usługi z zakresu rozliczeń firm widzi jak zmienia się rynek i potrafi udzielić rad w zakresie rachunkowości, aby jak najlepiej zarządzać przedsiębiorstwem i osiągać zyski.