Close

Mały ZUS w 2020 roku

Z początkiem 2020 roku przedsiębiorców czeka niemała rewolucja w postaci zmian przepisów. Dla jednych zmiany te będą oznaczać ulgi, dla innych z kolei zwiększone składki. Nowe zasady obowiązywać będą również w kwestii małego ZUS-u. Co się zmieni po nowym roku?

Dla kogo podwyżki ZUS?

Składki ZUS na przestrzeni ostatnich lat wzrosły diametralnie. O ile w 2008 roku z kieszeni przedsiębiorcy ubywało 789 zł, o tyle w roku bieżącym, 2019, to już 1316 zł. Jak widać różnica sięga 70%, a to nie koniec! W 2020 roku kieszeń ta jeszcze bardziej opustoszeje. Taki duży wzrost składek nie jest wynikiem ustaleń rządowych, a ogólnie przyjętych zasad i dynamicznie rosnącego przeciętnego wynagrodzenia. Jako że w 2020 roku średnie miesięczne wynagrodzenie ma sięgać 5227 zł, to przedsiębiorcy będą musieli szykować miesięcznie dodatkowo 127 zł. Każdy przedsiębiorca, który nie będzie mógł zostać beneficjentem ulgi mały ZUS 2020 będzie zobligowany do płacenia zwiększonych składek.

Zasady Małego ZUS-u w styczniu 2020

Mali przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że w ich kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Już z początkiem 2019 roku weszły przepisy, dzięki którym firmy, mające małe obroty, mogą płacić ZUS liczony proporcjonalnie od osiąganego przychodu, a nie jak standardowo ma to miejsce – od jednakowej dla każdego podstawy wymiaru, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2019 roku tzw. Mały ZUS dotyczył przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nie przekraczający 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 63 tys. zł w skali roku. Podobnie będzie jeszcze na początku 2020 roku. Nowe, rozszerzone zasady będą obowiązywały do lutego, zatem w styczniu mali przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na starych zasadach. Uprawnieni do tzw. Małego ZUS-u na dotychczasowej, obowiązującej w 2019 roku formule, na zgłoszenie chęci skorzystania z tegoż przywileju będą mieli niewiele czasu. Mogą tego dokonać jedynie do 8 stycznia 2020 roku. Trzeba będzie więc pospieszyć się i dopełnić formalności zaraz z początkiem roku. W przeciwnym razie z ulgi będzie można skorzystać dopiero na nowych zasadach.

Zasady Małego ZUS-u Plus od lutego 2020 roku – kto będzie mógł skorzystać z ulgi?

O tym, dla kogo mały ZUS rzeczywiście zostanie skierowany w 2020 roku, wiadomo dopiero niedawna. Sejm przyjął nowe regulacje 12 grudnia. Z nowej ulgi, według danych szacunkowych, będzie mogło skorzystać 300 tys. przedsiębiorców. Obecnie z Małego ZUS-u według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości korzysta ok. 186 tys. przedsiębiorców. Nowo przyjęty Pakiet dla Przedsiębiorców to rozwiązanie dla tych osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osiągają dochody nieprzekraczające 6 tys. zł lub przychody do 10 tys. zł miesięcznie. Przychód uznawany jest powszechnym kryterium do oceny rozmiaru działalności gospodarczej. Aby biuro rachunkowe mogło wprowadzić nowe rozliczenia, chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus trzeba zgłosić do końca lutego 2020 roku. Reasumując z opcji „Mały ZUS Plus” przedsiębiorca, który spełni kryterium przychodowe oraz prowadził działalność w roku poprzednim co najmniej 60 dni. Z ulgi na nowych zasadach nie skorzysta przedsiębiorca, który:

  • korzystał w poprzednim roku z rozliczeń w formie karty podatkowej i jednoczesnego zwolnienia ze sprzedaży z podatku VAT,
  • wykonuje działalność na rzecz byłego pracodawcy.

W 2020 roku przedsiębiorca będzie musiał wykazać roczny przychód za 2019 rok nieprzekraczający 120 tys. zł. W rezultacie zmian próg przychodu został podniesiony niemal dwukrotnie, gdyż w mijającym roku było to 63 tys. zł.

Mały ZUS plus – do kiedy obowiązuje ulga?

Obniżony ZUS dla małych firm na nowych zasadach będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych działania firmy. Oznacza to, że przez 3 lata można cieszyć się niższymi składkami. Wyznaczenie terminu wynika z tego, aby przedsiębiorcy nie stracili szansy na uzbieranie stażu koniecznego do wypłaty emerytur. Nowe zasady opłat na ZUS są efektem wyważenia dwóch interesów: wysokości aktualnie płaconych składek oraz emerytury. Stąd zwiększona dostępność przedsiębiorców do Małego ZUS-u nie ma charakteru stałego.

ZUS 2020 dla nowych firm

Ulgi w opłacaniu składek dla dopiero zarejestrowanych firm będą prezentowały się zmiennie. Oznacza to, że ulga na start dla nowych przedsiębiorców pozostaje bez zmian. Następnie będzie można skorzystać z ulgi obejmującej 24 miesiące preferencyjnych składek, a dopiero potem z ulgi w formie Małego ZUS-u plus. W ostatnim rodzaju ulgi musi spełnić kryteria przewidziane ustawą. Przypomnijmy, że skorzystanie z ulgi na start oznacza, że przez pół roku od rejestracji firmy przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia składek społecznych.

Wysokość składki zdrowotnej w 2020 roku

Kwota składki zdrowotnej w nowym roku zawsze zależy od przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale roku poprzedniego. W związku z tym jej wysokość poznamy dopiero pod koniec stycznia. Dopiero wtedy Główny Urząd Statystyczny podaje dane służące do jej wyliczenia.

Related Posts

One thought on “Mały ZUS w 2020 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *